Ръководство

 

КМЕТ

инж. Николай Терзиев

тел. 02/80 54 101, ет. 2, стая 207

e-mail: n.terziev@triaditza.org

Приемно време за граждани : всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч.


 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Антоний Кръстев

тел.02/80 54 102, етаж 2, стая 210.

e-mail: antony.krastev@triaditza.org

Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.


 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Милица Генчева

тел. 02/80 54 103, етаж 2, стая 208.

e-mail: m.gencheva@triaditza.org

Приемно време за граждани: вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.


 

СЕКРЕТАР

Бистра Тънкашка

тел. 02/80 54 109, етаж 2, стая 205.

e-mail: b.tankashka@triaditza.org

Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.