Секретар на МКБППМН

Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“
Д-р Бойка Софийска – тел. 02/80 54 141
Приемно време за граждани : вторник от 9:00 до 12:00ч. и четвъртък от 13:00ч. до 17:00ч.


 

ГОРЕЩАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ

РАЙОН -“ТРИАДИЦА”

02 95 85 000

от понеделник до петък, от 10,00 до 18,00 часа, на цената на един градски разговор