Сгради за настаняване при временно извеждане на населението

Сгради за настаняване при временно извеждане на населението в район “Триадица“ изтегли файл