През годините честването на Световният ден на околната среда на 5 юни се е превърнало в значима глобална платформа за ангажиране на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави. Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в позитивно въздействие върху планетата.
През 2016 г. празника ще бъде под мотото „За живота на дивите животни!“. Ще се постави акцент пред обществеността върху идеята за нулев толеранс към нелегалната търговия с диви животни.
Световният ден на околната среда е възможност за всеки човек да осъзнае отговорността си към Земята и да се превърне в посланик на промяната.