Район „Триадица“ предупреждава, че преминаващите през КПП-тата на областните градове граждани вече ще трябва попълват нова форма на бланката на декларацията. Това гласят последните  разпореждания на Министерството на вътрешните работи.Промяната е относно преминаването през КПП във връзка с трудовата дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката по т.3 от работодател. Хората ще удостоверяват къде работят само чрез служебна бележка или друг вид документ/служебна карта, пропуск и т.н./ Новата бланка е публикувана в сайта на МВР www.mvr.bg.