Със заповед на кмета на район „Триадица“Димитър Божилов преименувани са следните улици: