В 7 ДГ „Детелина“ и в 129 ДГ „Приказен свят“ ще започне изграждането на спортни площадки по безопасност на движението, реши на свое заседание УС на Съвета по безопасност на движението на деца в София. Одобрение за построяване на модерна спортна площадка получиха и две училища в района – 20 ИОУ „Тодор Минков“ и 121 СУ „Георги Измирлиев“.

Всички осем детски градини в район „Триадица“ прегърнаха идеята на районната администрация в дворовете им да опитни инструктури да обучават малчуганите на правилата за движение по пътищата, като за целта поетапно ще бъдат реновирани съществуващите площадки и построени нови.

Към инициативата на район „Триадица“ за повече спорт се включиха и училищата в района, чиито площадки също предстои да бъдат освежени, ремонтирани и при нужда изградени наново.

Спортният календар на район „Триадица“ е изпълнен със събития и инициативи, обединени от общата идея „Спорът е здраве!“