Министърът на здравеопазването въведе временни
противоепидемични мерки, които влизат в сила от днес, 12.11.2020 г.и ще са в
сила до 30 ноември включително.

Заповедта гласи: