Нов ремонт на тротоар в „Триадица“ Продължава изпълнението на строително-монтажни работи по тротоарите в район „Триадица“. От утре, 3 август, започва ремонт на тротоарната настилка по ул. „Бадемова гора“ в участъка от бул. “Гоце Делчев“ до ул. “Хайдушка гора“. Ще се ремонтира югоизточният тротоар, като ще се обособят и нови, регламентирани места за правомерно паркиране и ще се запазят подходите към съществуващите паркинги. Умоляват се собствениците на автомобили да ги преместят, за да не възпрепятстват работата на екипите. Районната администрация възложи ремонт на тротоара на ул. „Дедеагач“ от бул. „П. Ю. Тодоров“ до ул. „Мила родина“. Към своя финал са и строително-монтажните работи на тротоара и живия плет на ул. “Траянова врата