Обезопасителните действия на сградата на бул.“Скобелев“ №18 са напълно завършени. Изпълнени са мерките, които район „Триадица“ предложи – монтиране на предпазна мрежа и подмяна на старото скеле с ново, отговарящо на нормите за безопасност.

В името на осигуряването на максимална сигурност на сградата, районната администрация запозна органите на МВР и издаде на фирмата-собственик предписания за адекватното й стопанисване.