Десетки сигнали за наводнени улици, подлези и жилищни сгради, за паднали дървета и счупени огради бяха приети и обработени от екипите на район „Триадица“. Работи се в тясна връзка и непрекъсната комуникация с аварийните служби на Столична община, ЧЕЗ, „Софийска вода“, „Противопожарната служба“ и др. ангажирани институции.

Успоредно с възстановителните работи вследствие на пороя, успяхме да зарадваме и най-малките жители на района с нова настилка на детската площадка зад зала „Триадица“.