Изграждането на ул.“ Костенски водопад“ в пълния си размер
трябва да продължи от бул.“Тодор Каблешков“ към ул.“Васил Стефанов“. С мандат
на Столична община район „Триадица“ проведе успешни преговори със собствениците
на имоти, попадащи в ул. “Костенски водопад“ за изкупуването им.

Такива преговори бяха проведени и със собствениците на
имоти от ул.“Флора“, където предстои изграждането в участъка от бул.“България“
до ул.“Луи Айер“.

В момента тече проектирането на ул.“Костенски водопад“ и
ул.“Флора“, като при финансиране от СО те могат да бъдат реализирани  в цялост.