Три места на територията на район „Триадица“ днес бяха обработени срещу оси. На участъците бяха поставени предупредителни табели деца да не играят наоколо.На обработка бе подложен пясъчникът на детската площадка зад зала „Триадица“. Екипи на районната администрация контролираха пръскането с препарати срещу осите и на оградата на детската площадка в кв.“Иван Вазов между бл.27 и бл.27 А. Обработено бе и гнездо на оси в смърч до бл.246 в жк.Гоце Делчев“.