Въвеждането на „Зелена зона“ в отделните райони на София става  при съобразяване с административния и материален капацитет на експлоатиращото зоната общинско дружество. Ако бъде приет проектът за въвеждане на еднопосочна организация на движение и предложението за „Зелена зона“ в карето между бул.“България“, ул.“Бяла черква“, ул.“Петко Каравелов и бул.“Витоша“ в ж.к. „Иван Вазов“, това ще се случи прозрачно и ясно, без да пречи на придвижването из улиците на квартала, както и на паркирането. Предвиждат се и и облагородителни мероприятия, без финансова тежест за районния бюджет.

Гражданите ще бъдат своевременно информирани за всяка стъпка от хода на промените- кои улици ще попаднат в обхвата на зоната за платено паркиране, по кои маршрути да се движат и  друга важна информация, свързана с практическото осъществяване на проекта. Това е част от важния диалог между районната администрация и хората.

В район „Триадица“ ежедневно постъпват сигнали от граждани на отделните квартали на района, свързани с неправилно паркиране на автомобили, които възпрепятстват свободното придвижване и създават предпоставки за ПТП, както и сигнали за невъзможността живущите да паркират своито собствени коли. Това налага взимането на спешни мерки за справяне с проблема, като въвеждането на „Зелена зона“ в кв. „Иван Вазов“ е една от стъпките в насока, разрешаване на този проблем, съвместно с гражданско общество

Проектът ще бъде представен на гражданите от зам.-кмета на район „Триадица“ Руслан Баждеков  на 16 декември 2019 г. /понеделник/ от 18 ч. в Народното читалище „Д-р Петър Берон“, район „Триадица“, бул.“Витоша“ 109.

По време на публичното обсъждане всеки може да се включи със своите идеи, препоръки, критики и коментари, които ще бъдат взети под внимание за окончателното и правилно решение на проблема.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ/СИТУАЦИЯ