ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект „Еднопосочност на улици, заключени в карето между бул.“Черни връх“, ул.“Проф.Марин Големинов“, ул.“Ген. Иван Колев“ и ул.“Димитър Манчев“ в кв.“Кръстова вада“

Представянето на проекта ще се проведе на 25.04.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 30.05.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.