Обществено обсъждане за разширяване на ул.“Ген.Кирил Ботев“

Представянето на проекта ще се проведе на 22.10.2021 г. от 18:00 ч. онлайн чрез платформата WEBEX CISCO.

Заключителната дискусия ще се състои на 02.11.2021 г. от 18:00 ч. онлайн чрез платформата WEBEX CISCO.

Линковете ще бъдат оповестени допълнително най-малко 2 дни преди съответната дата.

Подробности по проекта:

Обществени обсъждания | Район Триадица (triaditza.org)