Обществено обсъждане за ул.“Деян Белишки“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УЛИЦА „ДЕЯН БЕЛИШКИ“

Заповед на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов за промяна на датата за провеждане на датата на заключителното обществено обсъждане на „Проект за разширяване на съществуващата улица „Деян Белишки“, представляваща имот с КИ 68134.1005.217( публична общинска собственост) и предвиждане на нови паркоместа. Изтеглянето на датите е за да се даде възможност на проектантския екип да нанесе корекции в проекта след постъпилите предложения на общественото обсъждане, проведено на 25.10.2021 г. Обновеният проект ще бъде предоставен на вниманието на гражданите преди заключителното обсъждане.

Заключителното обществено обсъждане ще се проведе на 03.12.2021 г. чрез платформата CISCO WEBEX.

Заповед на кмета на район „Триадица“ от 01.11.2021 г.

Заповед на кмета на район „Триадица“:

Документ 1:

Надлежен профил:

Надлежен профил:

Модел:

Модел: