Направление “Архитектура и градоустройство” координира инвестиционното намерение на Столична община за възстановяване, обновяване и изграждане на площад “Света Неделя” и прилежащите му публични пространства.

В тази връзка Ви каним на обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София, което ще се проведе на 10 октомври (вторник) 2017 г. от 17.30 ч. на площад “Независимост” (под куполите на “Ларгото”).

Заданието е изработено от екип на „Центъра за научни изследвания и проектиране“ към „Университета по архитектура, строителство и геодезия“ с ръководител доц. д-р арх. Валери Иванов и членове доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова, доц. д-р арх. Ясен Кьосев, гл. ас. д-р арх. Венета Златинова,  гл. ас. д-р арх. Владимир Чангулев,  гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска, гл. ас. д-р урб. Ангел Буров и ас. урб. Виргиния Симеонова.

Текстът на заданието можете да намерите ТУК

Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие.

За повече информация посетете сайта на  СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“