Обществено обсъждане на проект за еднопосочно движение и въвеждане на „Зелена зона“ в кв.“Иван Вазов“

   

   

   На 29-ти март 2018г., от 18,00ч., на ул. “Йордан Йовков” №13, се проведе обществено обсъждане на проект за организация на движението в кв. “Иван Вазов” и евентуално въвеждане на “зелена зона”, вследствие на внесена подписка в район “Триадица” от жителите на квартала с настояване да се въведе такава.  На обсъждането присъстваха зам.-кметът на район “Триадица” по строителството – Антоний Кръстев, юрисконсултът на района – Стефания Петрова, Румяна Милова – директор на Дирекция “Паркиране и гаражи” – ЦГМ и проектантският екип.

 

   ОБЕКТ НА ПРОЕКТА: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА КВ.“ИВАН ВАЗОВ“, РАЙОН “ТРИАДИЦА”, С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ НА УЛИЦИТЕ В КВАРТАЛА МЕЖДУ БУЛ. „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“, УЛ. „БЯЛА ЧЕРКВА, БУЛ. „П. Ю. ТОДОРОВ“ И БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“

 

   С този проект се цели подобряване на съществуващата организация на движение.

   Съществуващите улици в квартала между бул. „Петко Каравелов”, ул. „Бяла черква”, бул. „Петко Тодоров” и бул. ”България” са предимно двупосочни и неправомерното паркиране силно затруднява автомобилното движение.

   Новата организация на движение предлага еднопосочно движение на преобладаващата част от уличната мрежа.

 

   С еднопосочно движение стават следните улици от вътрешнокварталната улична мрежа:

 • Ул.“Янко Забунов“ в участъка от бул.“Витоша“ до бул.„Петко Каравелов”
 • Ул.“д-р Стефан Сарафов“ в участъка от бул.„Петко Каравелов” до бул. “Витоша“
 • Ул. “Бурел“ в участъка от ул.“Забърде“ до ул. “Янко Забунов“
 • Ул.“Димитър Манов“ в участъка от ул.“Янко Забунов“ до ул. “д-р Стефан Сарафов“
 • Ул. “Ярослав Вешин“ в участъка от ул.”Янко Забунов“ до ул. “Балша“
 • Ул.“Димитър Манов“ в участъка от ул.“Балша“ до ул.“д-р Стефан Сарафов“
 • Ул.“Балша“ в участъка от ул.“д-р Стефан Сарафов“ до ул.“Димитър Манов“

 

   Въвеждането на еднопосочно движение е ефективна мярка за подобряване организацията и режима на движение по улиците, осигурявайки следните предимства:

 • Повишава безопасността на движението, вследствие намаляване броя на конфликтните точки между посоките на превозните средства, както и с посоките на пешеходното движение
 • Изключва отрицателното влияние на насрещното движение
 • Увеличава пропускателната способност на улиците и съобщителната скорост на движението
 • Опростява организацията на движение в кръстовищата и начина на регулирането им
 • Осигурява възможност за ефективно използване на част от пътното платно за спиране и паркиране

 

   Организацията на движение за посочността на улиците от вътрешнокварталната улична мрежа, е разгледана и одобрена от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община, Дирекция “Управление и анализ на трафика” при Столична община.

 

   Във връзка с предвидените промени, гражданите могат да подадат писмено своите възражения, мнения и препоръки в 14 дневен срок, считано от 30-ти март 2018г., в Деловодството на район “Триадица”.