На 15-ти март 2018г. в ж.к. “Стрелбище” се проведе обществено обсъждане на проект за еднопосочно движение в ж.к. “Гоце Делчев”. На обсъждането присъстваха зам.-кметът на район “Триадица” – Антоний Кръстев, началникът на Отдел “Организация и безопасност на движението” – СО – Петър Несторов и проектантският екип. С проекта се цели подобряване на организацията на движението в квартала. Съществуващите улици в квартала между бул. “Тодор Каблешков”, ул. “Костенски водопад”, ул. “Метличина поляна” и бул. “България” са предимно двупосочни и неправилното паркиране силно затруднява автомобилното движение.

   Новата организация на движение предлага еднопосочно движение на преобладаващата част от уличната мрежа.

   С двупосочно движение, освен задънените улици, остават следните улици от вътрешнокварталната улична мрежа:

 • Ул. “Славовица” в участъка от бул. “България” до 121 СОУ “Георги Измирлиев”
 • Ул. “Славовица” в участъка от 121 СОУ “Георги Измирлиев” до ул. “Боянски водопад”
 • Ул. “Рикардо Вакарини” в участъка от ул. “Славовица” до ул. “Метличина поляна”
 • Ул. “Боянски водопад” в участъка от бул. “Гоце Делчев” до ул. “Метличина поляна”
 • Ул. “Метличина поляна” в участъка пред Спортна зала “Триадица”
 • Ул. “Георги Измирлиев” в участъка от бул. “Тодор Каблешков” до ул. “Костенски водопад”
 • Вход-изход на магазин “Билла” при бул. “България”

 

   Въвеждането на еднопосочно движение е ефективна мярка за подобряване организацията и режима на движение по улиците, осигурявайки следните предимства:

 • Повишава безопасността на движението, вследствие намаляване на конфликтните точки между посоките на превозните средства, както и с посоките на пешеходно движение
 • Изключва отрицателното влияние на насрещното движение
 • Увеличава пропускателната способност на улиците
 • Опростява организацията на движение в кръстовищата и начина на регулирането им
 • Осигурява възможността за ефективно използване на част от пътното платно за спиране и паркиране

 

   Във връзка с предвидените промени, гражданите могат да подадат писмено своите предложения в 14 дневен срок, считано от 16-ти март 2018г., в Деловодството на район “Триадица”.