На проект „Еднопосочност на улици, заключени в карето между бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Марин Големинов“, ул. „Ген. Иван Колев“ и ул. „Димитър Манчев“ , в кв. „Кръстова вада“, гр.София“

Представянето на проекта ще се проведе на 25.04.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 30.05.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

25.04.2023 г.,18:00 ч.

Линковете за достъп:

Meeting number (access code): 2733 447 1656
Meeting password: sofia01 

Join by phone
Use VoIP only
 
Join from a video system or application
Dial 27334471656@city-council-sofia.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
 
 

Заключително обществено обсъждане – 30.05.2023 г.

Линк за достъп:

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2734 625 3585
Meeting password: sofia01
 
Join by phone
Use VoIP only
 
Join from a video system or application
Dial 27346253585@city-council-sofia.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
 

ЗАПОВЕД

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

ОРГАНИЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ 1