Район „Триадица“
проведе второ обществено обсъждане във връзка с проекта „Скулптурен парк Преки
пътеки“ в Южен парк 2. В залата на Съюза на българските художници на ул.“Шипка“
№6 участниците в творческата дискусия се потопиха в магията на модерното
изкуство. Среща си дадоха различни интерпретации и виждания относно посланията
на предложените скулптури и тяхното място в Южен парк 2. Единодушно бе
подкрепена идеята територията на район „Триадица“ постоянно да се обновява чрез
изключителната сила на изкуството.