24.11 2020

Район „Триадица“ проведе второ обществено обсъждане във връзка с проекта „Скулптурен парк Преки пътеки“ в Южен парк 2. В залата на Съюза на българските художници на ул.“Шипка“ №6 участниците в творческата дискусия се потопиха в магията на модерното изкуство. Среща си дадоха различни интерпретации и виждания относно посланията на предложените скулптури и тяхното място в Южен парк 2. Единодушно бе подкрепена идеята територията на район „Триадица“ постоянно да се обновява чрез изключителната сила на изкуството.