От два общински терена на територията на район „Триадица“ – на ул. „Околовръстен път“ и ул. “Никола Крушкин – Чолака“ под контрола на инспекторите от Столичен инспекторат бяха извозени близо 200 натрупани автомобилни гуми с оглед предотвратяване изгарянето им и опазването на чистотата на въздуха.