Кандидатите за лични асистенти, чиито потребители не са класирани за услугата, имат възможност да поемат грижата за класирани потребители, които не са посочили конкретно лице за свой личен асистент.

Ръководител проект:

Милица Генчева

     За информация : тел. 02/ 80 54 103 и тел.02/ 80 54  138