1. Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба
и от срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс.
2. Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв
на български граждани след провеждане на конкурс.
3. Обява за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира
на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Обява

Заповед на МО за вакантни длъжности

Заповед на МО