Публични обсъждания

Според Наредба на СОС, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007:

За провеждането на обществено обсъждане на проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси, Кметът на района издава заповед, която се оповестява публично и определя:

  • Часът, датата и мястото, където ще се състои представянето на проекта.
  • Времето за изготвяне и представяне на писмени становища, но не по-малко от 14 дни от датата на представянето.
  • Местото на което се намира проектът и лицето, което е упълномощено със заповед на Кмета да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.
  • Часът, датата и мястото, където ще се проведе обществената дискусия

към заповедта се прилага кратка информация за плана, програмата или проекта, който ще бъде обсъждан.

Пълният текст на наредбата може да видите тук.