Важно съобщение!

Район „Триадица“ уведомява, че на 27.03.2023 г., понеделник, ще бъдат публикувани свободните места в общинските  детските заведения. Заинтересованите родители могат да посетят  сайта на информационната  система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на https://kg.sofia.bg/#/home.