Район „Триадица“ напомня:

Столична община чрез ОП „Социален патронаж“ осъществява закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта на самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки.

Нека всеки от нас помогне информацията да стигне до хората в нужда. От ОП „Социален патронаж“ ще закупят продуктите и лекарствата по заявка и със средства на нуждаещото се лице.

Заявки могат да се подават всеки ден от 09.00 ч.до 16.00 ч. на тел:02/8188522, 02/8188523 и 0879/811403.

Няма да се изпълняват заявки на лица, неотговарящи на посочените критерии.