Район „Триадица“ завърши осветяването на общо седем детски площадки. Предприети са мерки за възстановяване на територията около тях, която бе разкопана заради окабеляването. Всички обекти са посетени от специалистите от отдел „ИКИИ“ и е било проверено качеството на извършените дейности.

Предстои осветяването на още детски площадки. Безопасността и конфорта на децата са приоритет в програмата на район „Триадица“.