От 22.05.2020 г., петък, със заповед на министъра на здравеопазването се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика.

От 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективни спортове за деца до 18-годишна възраст на закрито и открито, като при тях също трябва да се спазва задължителното изискване да нямат състезателен характер и публика.

Разрешени са и индивидиулни спортни занимания на открито и закрито, без състезателен характер и публика.

Изключение от забраната за провеждането на спортни мероприятия на открито и закрито се прави и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, без да отварят търговските обекти към тях.

Заповедта на здравния министър засяга и разрешаване за провеждането на обучение за кандидати за шофьори за оказване на долекарска помощ, както и за обучение и квалификация на водни спасители.

 

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/zapoved-rd-01-272-20052020.pdf