Важно съобщение!

 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 0.00 ч. на 18.05.2020 г. отварят врати търговските центрове тип МОЛ. На територията на „Триадица“ се намират МОЛ „България“, МОЛ „Парадайс“ и „Park centre“, което го прави районът с най-много обекти от този тип!

Съгласно заповедта на здравния министър продължава да важи забраната за посещения на ресторанти и заведения за обществено хранене на закрито, включително и в моловете, освен ако там нямат отделен вход и пространство на закрито!

Детските градини и яслите, както и училищата и университетите също няма да възобновят дейността си!

Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия както на открито, така и на закрито.

Театрите, концертите и сценичните прояви на закрито са забранени, с изключение на музеи, галерии, библиотеки и кина и то при спазване на определени условия, гарантиращи опазването на здравето на посетителите.

Продължава да действа и забраната за свиждания в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги

От 18.05.2020 г. възобновяват дейността си и фитнес залите, но за не повече от 10 човека в група и не повече от 1 човек на 4 кв.м.