Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на нова кухня-столова в 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София, район „Триадица“, ул. „Костенски водопад“ № 60, публикувано на 14.09.2018 г.

 

Обявление за възложена поръчка № РТР19-ДГ55-2(1) от 27.03.2019, публикувано на 27.03.2019г.

Договор №РТР19-ДГ55-2 от 28.02.2019г., публикуван на 28.02.2019г.

ДОКЛАД, публикувано на 23.11.2018г.

ПРОТОКОЛ №3, публикувано на 23.11.2018г.

ПРОТОКОЛ №2, публикувано на 23.11.2018г.

РШЕНИЕ РТР18-РД93-11[3] от 23.11.2018г., публикувано на 23.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ, публикувано на 16.11.2018г.

ПРОТОКОЛ №1, РТР18-РД92-16 от 30.10.2018, публикувано на 30.10.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП, публикувано на 05.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, публикувано на 14.09.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, публикувано на 14.09.2018 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, публикувано на 14.09.2018 г.

МЕТОДИКА , публикувано на 14.09.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ, публикувано на 14.09.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, публикувано на 14.09.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ , публикувано на 14.09.2018 г.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР,публикувано на 14.09.2018г.