Важно съобщение!

 

Район „Триадица“ съобщава, че поради лошите метеорологични условия се отменя планираното за днес обществено обсъждане на тема „Пътеки скулптурен парк в Южния парк 2“, което трябваше да се състои от 17.30 ч. в „Южен парк 2“/зад музея „Земята и хората“/. Предстои да бъде обявена друга дата и час за ново обществено обсъждане.