Важно съобщение!

Отмяна на Обществен съвет

Общественият съвет за кв. “Манастирски ливади-изток“ и кв. „Кръстова вада“ планиран за 20.01.2022 г./ четвъртък/ се отменя заради провеждането в същия ден на обществено обсъждане на ПУП за „Манастирски ливади-изток“.