Важно съобщение:

В изпълнение на Заповед №СОА20-РД09-1458/09.03.2020г. на кмета на СО и  Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. 812/з- 256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи Във връзка с обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019)  с цел недопускане и ограничаване разпространението му на територията на Столична община, считано от 10.03.2020г.;

 

  • Отменя се за неопределено време приемното време на кмета и служителите от район „Триадица“ с граждани;

 

  • Ограничава се прекият контакт между служители на район „Триадица“ с граждани и юридически лица, по повод административната дейност и обслужване;

 

Във връзка с така въведените ограничения, район „Триадица“ осигурява подаването на документи, което да се извършва чрез поставянето им в прозрачна запечатана прозрачна кутия, разположена на първи етаж в сградата на район Триадица, ул. „Алабин“ 54.

 

С цел защита на личните данни и неприкосновеност на документите, молим гражданите да използват предоставените пликове, за запечатване на представените книжа.

В случай, че желаете да получите информация за входящ регистрационен номер, молим да запишете телефонен номер, на който да се свържем с вас или електронна поща, на която да ви изпратим необходимата информация!

Електронна поща за връзка с кмета на район „Триадица“ – d.bozhilov@triaditza.org

 

За информация по повод административното обслужване и въпроси за създадената организация, моля да изполвате следните телефони:

„ГРАО“ – тел. 02/8054114

„Деловодство“ – тел.02/8054125;  02/8054124; 02/8054126

„Техническа служба“ – тел. 02/8054171

„Сигнали“ – 02/8054193; 02/8054191 – Георги Георгиев

          „Пропуски“ – 02/8054199; 02/8054101; 02/8054109

    „Юристи“ – 02/8054121