Район „Триадица“ уведомява, че от днес екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на СО ще доставят хранителни стоки от първа необходимост като хляб, мляко, яйца и сирене, необходими за 3 дни, както и лекарства на лица, които са под карантина и нямат близки.

Заявки се приемат на телефон 02/9377310 в Контактния център на Столична община. Продуктите и лекарствата ще бъдат доставяни при пълно спазване на изискванията за безопасност.

 

https://www.sofia.bg/web/guest/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/direkcia-avarijna-pomos-i-prevencia-se-dostava-stoki-ot-p-rva-neobhodimost-do-lica-v-karantina?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1ZlMReQfODHE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1