Район „Триадица“ продължава набирането на кандидати за участие в програма „Патронаж+“. Желаещите могат да подават заявления на имейл patronage@triaditza.org или на място в районната администрация, на ул. „Алабин“ № 54. Заявленията можете да намерите на сайта на районната администрация. С „Патронажна грижа+“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги. За допълнителна информация – тел. 02/80 54 141, 02/80 54, 138; 0884 346 049.