Под контрола на Столичен инспекторат район „Триадица“ в
неделя от 9 ч. сутринта започва миенето на пет улици в квартал „Иван Вазов“.
Това са „Балша“, „Михаил Боботинов“, „Ярослав Вешин“, „Димитър Манов“ и „Стефан
Малинов“.

При благоприятни метеорологични условия Центърът за градска
мобилност планира да започне полагането на маркировка във връзка с действащата „Зелена
зона“ в квартала.