Талантливите деца от училищата в „Триадица“ изпратиха десетки комикси за конкурса ни „Коледата (не)възможна“, в които дадоха воля на богата си фантазия. Журито      , председателствано от кмета Димитър Божилов и представители на четирите читалища в района, бе изключително затруднено в избора на победители и затова всички участници в конкурса ще бъдат наградени, а техните произведения ще бъдат включени в Коледния ни алманах.

Но тъй като конкурс без победител на може, първата награда отива при Йоан Джабиров от 20 ОУ „Тодор Минков“. Второто място си поделят Рая Медарева и Ния Миланова от 20 ОУ „Тодор Минков“, а третото е за Борислава Гюрова от 20 ОУ и Мария Петрова от 47 СУ „Христо Г. Данов“