През следващите три седмици
фирмите по разделно събиране на отпадъци ще работят с увеличена честота,
съобщават от Столичния инспекторат. Това се налага заради увеличаването на
количеството на опаковките, които гражданите изхвърлят както в съдовете за разделно
събиране, така и в предвидените за битов отпадък.

Предвидено е да се извършва
и допълнително обслужване на цветните контейнери и почистване на районите около
тях. Въпреки засиленото сметосъбиране, при изхвърлянето на отпадъците си жителите
на район „Триадица“  трябва да се съобразяват
с графика за нашия район. Санкциите за смесване на болкуци и нерегламентираното
изхвърляне са в размер от 300 до 1000 лева и инспекторите от Столичен
инспекторат- район „Триадица“ извършват постоянен контрол.

По-големите по обем кашони,
кутии и др. отпадъци от опаковки трябва да бъдат приведени във възможно
най-малък обем преди да бъдат поставени в контейнерите.