Район „Триадица“ изразява подкрепа на проекта „Достъпна градска среда за Триадица“, финансиран от Европейския корпус за солидарност и реализиран от НПО. Жителите на района имат възможност, ако желаят, да се включат в анкета към проекта с цел осигуряването на достъпната градска среда за всички засегнати групи, които се нуждаят от специфична инфраструктура.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpH3tcBHUryZ_fZOO-vnm5nPC6AJ-pQOH5SgbeXoHc4bAjpA/viewform?fbclid=IwAR2EDvuohXuBHuq_ojNO-H07k-If2gdiJKNn_fDmMv8jmCdIKDSgCmWP_X0