Район „Триадица“ изразява принципната си подкрепа за поставянето на автоматична машина за разделно събиране на отпадъци и осигуряване на храна на бездомни животни.

Екологичните инициативи и хуманното отношение към животните са каузи, които районът припознава и насърчава.

Снимка: Михаил Нинов