До 23.02.2023 г. ще бъде извършен ремонт от мобилен оператор на компрометирана тръбна канална мрежа  по тротоара на ул.“Ген.Иван Колев“ до №9А.