Стартира втора кампания на Столична община за прием на
формуляри за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Желаещите да подменят старите си отоплителни уреди с екологични алтернативи следва на попълнят необходимите документи, които могат да намерят на интернет страницата на СО

https://www.sofia.bg/en/opos.

За район „Триадица“ документите се приемат в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54 понеделник от 9.00 ч. до 11,30 ч. и в сряда от 13,30 ч. до 16 ч. Въпросите си можете да задавате на телефони 02/80 54 152 и 02/80 54 153 всеки работен ден.