„Подробна схема за поставяне на преместваеми обекти търговски и обслужващи дейности-павилиони“ на основание на чл.56 от ЗУТ на територията на район „Триадица“, група 33 – павилион за закуски с адрес: кв.5, м.“Красно село-Плавателен канал“, ул. „Кирил Ботев“ одобрена на 19.01.2016 г. от Главния архитект на СО е в близост до училищен двор. С цел отдалечаване на същата от училищния двор е предложено, тя да бъде преместена в общински имот с идентификатор 68134.1006.981, кв.22, м. “Манастирски ливади-изток“.

Схемата вижте в линк ТУК:

Нова схема 33

Нова схема 39