„Подробна схема за поставяне на преместваеми обекти търговски и обслужващи дейности-павилиони“ на основание на чл.56 от ЗУТ на територията на район „Триадица“, група 30 – /поз.1-за вестници и поз.2-павилион за закуски и безалкохолни напитки/ с адрес: кв151, м.“Красно село-Плавателен канал“, уд. „Костенски водопад“ одобрена на 19.01.2016г и преодобрена на 01.03.2018г от Главния архитект на СО е в близост до 104 СУ „Захари Стоянов“. Предлагаме отпадането на поз.2-павилион за закуски и безалкохолни напитки от група 30 и обособяване на „Схема група № 40- павилион за закуски й безалкохолни напитки“ в УПИХV-91“за озеленяване и ресторант“, кв.119, м. “Красно село – Плавателен канал“, ул. „Деян Белишки“.

Схемата вижте в линк ТУК:

Нова схема 30

Нова схема 40