Поздравявам ви с 141 годишнината от Освобождението на България!
На 3 март 1878 година е подписан Санстефанският мирен договор, който
поставя началото на съвременната българска държава и е символ на мечтата
за Санстефанска България, която ще дава повод за обединение на поколения
българи.