СО-район „Триадица“ отправя покана за общо събрание на етажната собственост, находяща се на адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“ №116. Събранието ще се проведе на 27.09.2019г. от 18.00 ч. Дневен ред и по-подробна информация можете да видите в линк ТУК.