ПОКАНА

за представяне на оферти по реда на чл.20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител за „Доставка на консумативи и поддръжка на офис техника за нуждите на СО – район „Триадица”. Повече информация вижте тук: