Заповед на Столична община за осигуряване на специализиран превоз на избиратели с увредено зрение

Заповед

За пети поредни избори Столичната община предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.

Линк към приложението

 

 

Район „Триадица“ информира, че със заповед № СОА23-РД09-784/18.03.2023 на кмета на СО е образувана и утвърдена ПСИК/подвижна секционна избирателна комисия/  № 234610118 за район „Триадица“ с адрес:
ул. „Алабин“ № 54, ет. 2, кабинет 209

 

На 27.03.2023 г. от 18:00 ч. в аулата на Майчин дом на ул.“Здраве“ 2 ще се състои обучение на представителите на СИК.

Списък на адресите на избирателните секции

Консултации за сформиране проекто-съставите на секционните избирателни комисии на територията на СО-район „Триадица“

21.02.2023 г./вторник/ от 14:00 ч.

кабинет №207, етаж 2 в административната сграда на район „Триадица“ в гр.София, ул.“Алабин“ №54

Уведомление

От 21.02. 2023 г. предварителните избирателни списъци ще са достъпни в читалищата в района:

За избирателни секции от 1 до 27 – НЧ „Иван Николаевич Денкоглу“ , ул. „Цар Асен“№ 80

За избирателни секции от 28 до 38 и 102 – НЧ „Д-р Петър Берон 1926 г“, бул. „Витоша“ №109

За избирателни секции 39 до 61 –НЧ „Светлина1940“, ул.“Тулча“ №20

За избирателни секции от 62 до 101 и 103  – НЧ „Димитър Динев“, бул. „Петко Ю. Тодоров“ №66 .

 

Активна е възможността за проверка на избирателната секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът е единен и за трите мобилни оператора / A1, Yettel и Виваком/. Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен и мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 /“0800 1 GRAO“/. Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Заявленията за гласуване по настоящ адрес се приемат до 18.03.2023 г. включително в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54, ет.1, стая104, а заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия се приемат до 27.03.2023 г. в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54, деловодство

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

На 27.03.2023 г. от 18:00 ч.в аулата на Майчин дом на ул.“Здраве“ №2 ще се състои обучение на членовете на СИК